Biedrības misija

Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.

 

Kaķi ļauj mums sevi mīlēt, un par to mums būtu jābūt pienācīgi pateicīgiem.

Zivtiņa lido