Biedrības misija

Apzinoties katru īpatni kā vērtību, rūpēties par jebkura dzīvnieka labturību un aizsardzību, un īpaši nodrošināt tiesības un dot iespēju dzīvot dzīvniekiem, kuriem jebkādu iemeslu dēļ ilgstoši nav iespējams atrast īpašnieku.

 

Suns ir tavs vienkāršākais „es”, tikai mazāks, spalvaināks un ar lielu, slapju mēli.

Zivtiņa lido