Pārtikas un veterinārais dienests

Zemkopības ministrijas pārraudzībā esoša valsts pārvaldes iestāde, kura veic veterinārmedicīnas nozares valsts uzraudzību un kontroli.

Pārtikas un veterinārā dienesta uzticības tālrunis: 67027402
(automātiskais atbildētājs, visu diennakti)

Dzīvnieku aizsardzības uzraudzības daļa

Dzīvnieku aizsardzības uzraudzības daļas funkcija ir dzīvnieku aizsardzības joma un dzīvnieku labturības uzraudzība un kontrole.
Centrālā vadība:
1. Izstrādā norādījumus uzraudzības objektu apsekošanai un apsekošanas rezultātu izvērtēšanai.
2. Koordinē un vada uzraudzības objektu kontroli, novērtēšanu un uzraudzības darbu.
3. Apkopo analizē un sistematizē informāciju par dzīvnieku labturības uzraudzību valstī, ko iesniegušas PVD reģionālās pārvaldes.
4. Organizē un vada veterināro inspektoru, praktizējošo veterinārārstu un darbā ar dzīvniekiem iesaistīto cilvēku apmācības un seminārus.
5. Piedalās izstrādē un izstrādā dzīvnieku labturības un aizsardzības reglamentējošos normatīvos aktus (likumus, Ministru kabineta noteikumus, rīkojumus, instrukcijas u.c.).
6. Veido un īsteno sadarbību ar valstiskajām un sabiedriskajām organizācijām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā.
7. Konsultē valsts iedzīvotājus dzīvnieku aizsardzības un labturības jautājumos.
8. Piedalās informācijas apmaiņā un sadarbojas ar ES atbildīgajām institūcijām dzīvnieku labturības jautājumos, kā arī sadarbojas ar citu valstu Pārtikas un veterinārajiem dienestiem.

Adrese: Peldu iela 30, Rīga, LV-1050 Daļas vadītāja Iveta Kociņa
Tālr.: 7095262
e-pasts: Iveta.Kocina@pvd.gov.lv
Daļas vadītāja vietniece Līga Arājuma
Tālr.: 7095262
e-pasts: Liga.Arajuma@pvd.gov.lv


Reģionālais, teritoriālais līmenis – teritoriālās struktūrvienības

1. Realizē uzraudzības objektu kontroli un uzraudzību saskaņā ar PVD izstrādāto plānu, rīkojumiem, instrukcijām un norādījumiem;
2. Dzīvnieku labturības un aizsardzības reglamentējošo normatīvo aktu neievērošanas gadījumā, administratīvi soda vainīgās personas;
3. Sadarbībā ar privātpraktizējošiem veterinārārstiem veido pārskatu un uzskaites sistēmu par uzraudzības objektu atbilstību dzīvnieku labturības standartiem;
4. Sniedz konsultācijas fiziskajām un juridiskajām personām dzīvnieku aizsardzības un labturības jomā;
5. Sadarbībā ar privātpraktizējošiem veterinārārstiem nodrošina sekojošu papildus uzraudzību:
- izrakstot veterinārās apliecības un veicot dzīvnieku klīnisko apskati, novērtē labturības apstākļus jebkurā dzīvnieku turēšanas vietā,
- kautuvju veterinārārsti kontrolē nokaujamo dzīvnieku labturību un izvērtē dzīvnieku labturības apstākļus transportēšanas un izlādēšanas laikā,
- konstatētos pārkāpumus reģistrē un par tiem ziņo Rajona pārvaldes inspektoram.

Aizkraukle Aija Vorpa - Pārvaldes vadītāja Adrese: Spīdolas iela 11, Aizkraukle, LV - 5101
Tālr.: 51-22119, 51-22129 Fax: 51-22121

Alūksne Marģers Kamerāds - Pārvaldes vadītājs Adrese: Brūža iela 1, Alūksne, LV - 4301
Tālr.: 43-07045, 43-81046 Fax: 43-07046

Balvi Maija Budeviča - Pārvaldes vadītāja Adrese: Bērzpils iela 62, Balvi, LV - 4501
Tālr.: 45-07137, 45-07138 Fax: 45-22046

Bauska Jānis Bite - Pārvaldes vadītājs Adrese: Uzvaras iela 3, Bauska, LV - 3901
Tālr.: 39-60163, 39-60164 Fax: 39-60163

Cēsis Anita Feldmane - Pārvaldes vadītāja Adrese: Drabešu pag., p/k 135, Muižnieki, Cēsis, LV-4100
Tālr.: 41-27723 Fax: 41-23844

Daugavpils Antons Lazdāns - Pārvaldes vadītājs Adrese: 18 Novembra 404, Daugavpils, LV - 5413
Tālr.: 54-36765, 54-34599 Fax: 54-36765

Dobele Ineta Kupča - Pārvaldes vadītājs Adrese: Zemgales iela 44a, Dobele, LV - 3701
Tālr.: 37-81311, 37-21281 Fax: 37-81311

Gulbene Dzidra Gala - Pārvaldes vadītāja Adrese: Lauku iela 5, Gulbene, LV - 4401
Tālr.: 44-71393, 44-73039 Fax: 44-71393

Jēkabpils Dace Lazdāne - Pārvaldes vadītāja Adrese: Brīvības iela 2d, Jēkabpils, LV - 5200
Tālr.: 52-31695, 52-35466 Fax: 52-31478

Jelgava Arnolds Žilvinskis - Pārvaldes vadītājs Adrese: Helmaņa 10, Jelgava, LV - 3004
Tālr.: 30-24461, 30-21124 Fax: 30-24461

Krāslava Jānis Orubs -Pārvaldes vadītājs Adrese: Latgales 6, Krāslava, LV - 5601
Tālr.: 56-22359, 56-22219 Fax: 56-22359

Kuldīga Ārija Krievāne - Pārvaldes vadītāja Adrese: Baznīcas iela 13, Kuldīga LV-3301
Tālr.: 33-22824, 33-50341 Fax: 33-22824

Liepāja Iveta Eglija - Pārvaldes vadītāja Adrese: Graudu iela 45, Liepājas raj.
Tālr.: 34-01900, 34-01904 Fax: 34-01901

Limbaži Ligita Dubova - Pārvaldes vadītāja Adrese: Priežu iela 7, Limbaži, LV - 4000
Tālr.: 40-70216, 40-70219 Fax: 40-70218

Ludza Aina Ļebedeva - Pārvaldes vadītāja Adrese: Latgales iela 248, Ludza, LV - 5700
Tālr.: 57-07060 Fax: 57-07061

Madona Velta Veigure - Pārvaldes vadītāja Adrese: Skolas iela 27, Madona, LV - 4801
Tālr.: 48-07083, 48-07084 Fax: 48-07083

Ogre Juljans Rubīns - Pārvaldes vadītājs Adrese: Dravnieku iela 5, Ogre, LV - 5000
Tālr.: 50-21131, 50-71774 Fax: 50-46190

Preiļi Diāna Pastare - Pārvaldes vadītājs Adrese: Daugavpils iela 59, Preiļi, LV - 5350
Tālr.: 53-07048, 53-81272 Fax: 53-07048

Rēzekne Gunārs Rubins - Pārvaldes vadītājs Adrese: Liepu iela 33, Rēzekne, LV - 4600
Tālr.: 46-22160, 46-22177 Fax: 46-07273

Rīgas pilsēta Ina Šubina - Pārvaldes vadītāja Adrese: Elizabetes 2, 403 kab., Rīga, LV -1010
Tālr.: 7039702, 7039700 Fax: 7322921

Rīgas rajons Armands Dauburs - Pārvaldes vadītājs Adrese: Kraujas iela 21/23, Rīga, LV - 1056
Tālr.: 7994423 Fax: 7994423

Saldus Gunta Kapeniece - Pārvaldes vadītāja Adrese: Lielā iela 24, Saldus, LV - 3800
Tālr.: 38-07212, 38-07214 Fax: 38-07212

Talsi Ivars Koloda - Pārvaldes vadītājs Adrese: Mīlenbaha iela 42, Talsi, LV - 3201
Tālr.: 32-91663, 32-91662 Fax: 32-81660

Tukums Sarmīte Eisaka - Pārvaldes vadītāja Adrese: "Krīvi", Tumes pag., Tukums LV-3100
Tālr.: 31-25850, 31--25863 Fax: 31-25851

Valka Harijs Stonka - Pārvaldes vadītājs Adrese: Rīgas iela 25, Valka, LV - 4700
Tālr.: 47-07007, 47-81340 Fax: 47-07008

Valmiera Mārcis Ulmanis - Pārvaldes vadītājs Adrese: Misas iela 8, Valmiera, LV - 4200
Tālr.: 42-07313, 42-21545 Fax: 42-21064

Ventspils Jānis Blauzde - Pārvaldes vadītājs Adrese: Tārgales pag., Ventspils raj., LV - 3621
Tālr.: 36-07223 Fax: 36-61480

Informācija sagatavota pēc www.pvd.gov.lv

 

Kaķis nemaz nav slinks. Viņam tikai nav pietiekami nopietnas motivācijas rīcībai.

Zivtiņa lido